Javne nabavke

 

- Odluka o odjeli ugovora za javnu nabavu Nabava  prehrambenih proizvoda za potrebe Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu -Ljubuški

12.srpanja 2024.

Odluka o dodjeli ugovora nabava prehrambenih proizvoda.(pdf)

 

- Odluka o odjeli ugovora za javnu nabavu Nabava  lijekova i medicinskog materijala za potrebe Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu -Ljubuški

05.srpanja 2024.

Odluka o dodjeli ugovora nabava lijekova.(pdf)

 

- Odluka o odjeli ugovora za javnu nabavu Nabava posteljine  za potrebe Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu -Ljubuški

01.srpanja 2024.

Odluka o dodjeli ugovora nabava posteljine.(pdf)

 

- Odluka o odjeli ugovora za javnu nabavu Nabava administrativnog i uredskog materijala za potrebe Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu -Ljubuški

12.lipanj 2024.

Odluka o dodjeli ugovora nabava uredskog materijala.(pdf)

 

- Odluka o odjeli ugovora za javnu nabavu Nabava usluga izrade akata o procjeni rizika za zaštiti na radu za potrebe Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu -Ljubuški

30. svibnja 2024.

Odluka o dodjeli ugovora procjena rizika.(pdf)

 

- Odluka o odjeli ugovora za javnu nabavu Nabava goriva za potrebe Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu -Ljubuški

29. svibnja 2024.

Odluka o dodjeli ugovora nabava goriva.(pdf)

 

- Odluka o odjeli ugovora za javnu nabavu Nabava kruha i drugih pekarskih proizvoda za potrebe Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu -Ljubuški

29. svibnja 2024.

Odluka o dodjeli ugovora nabava kruha i drugih pekarskih proizvoda.(pdf)

 

- Odluka o odjeli ugovora za javnu nabavu Nabava ugostiteljskih usluga za potrebe Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu -Ljubuški

27. svibnja 2024.

Odluka o dodjeli ugovora nabava ugostiteljskih usluga.(pdf)

 

- Odluka o odjeli ugovora za javnu nabavu Nabava medicinske opreme za fizioterapiju u Ustanovi za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu -Ljubuški

27. svibnja 2024.

Odluka o dodjeli ugovora nabava medicinske opreme za fizioterapiju.(pdf)

 

- Odluka o odjeli ugovora za javnu nabavu Nabava revizorskih usluga  za potrebe Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu -Ljubuški

07. svibnja 2024.

Odluka o dodjeli ugovora nabava revizorskih usluga.(pdf)

 

- Odluka o odjeli ugovora za javnu nabavu Nabava i ugradnja klimatizacijske opreme za potrebe Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu -Ljubuški

29. travnja 2024.

Odluka o dodjeli ugovora nabava i ugradnja klimatizacijske opreme.(pdf)

 

- Odluka o poništenju  postupka javne nabave antidekubitalnih madraca Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu -Ljubuški

08. travnja 2024.

Odluka o poništenju postupka javne nabave antidekubitalnih madraca.(pdf)

 

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu Nabava usluga tehničkog ispitivanja i izrade atesta za potrebe Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu -Ljubuški

11. ožujka 2024.

Odluka o dodjeli ugovora nabava usluga izrade atesta.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu Nabava usluga osiguranja od odgovornosti  Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu -Ljubuški

13. veljače 2024.

Odluka o dodjeli ugovora nabava usluga osiguranja od odgovornosti.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu Nabava usluga servisiranja i održavanja vozila  Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu -Ljubuški

09. veljače 2024.

Odluka o dodjeli ugovora nabava usluga servisiranja i odrzavanja vozila.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu Nabava usluga osiguranja zaposlenika Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu -Ljubuški

24. siječnja 2024.

Odluka o dodjeli ugovora nabava usluga osiguranja zaposlenika.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu Nabava usluga održavanja liftova Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu -Ljubuški

18. siječnja 2024.

Odluka o dodjeli ugovora nabava usluga održavanja liftova.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu Nabava usluga knjigovodstva Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu -Ljubuški

18. siječnja 2024.

Odluka o dodjeli ugovora nabava usluga knjigovodstva.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu Nabava usluga video nadzora Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu -Ljubuški

12. siječnja 2024.

Odluka o dodjeli ugovora nabava usluga video nadzora.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu Nabava usluga osiguranja nekretnine Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu -Ljubuški

12. siječnja 2024.

Odluka o dodjeli ugovora nabava usluga osiguranja nekretnine.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava medicinskih - zdravstvenih usluga za potrebe  Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu -Ljubuški

10. siječnja 2024.

Odluka o dodjeli ugovora nabava zdravstvenih medicinskih usluga.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava kuhinjskog pribora i posuđa za potrebe  Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu -Ljubuški

28. prosinca 2023.

Odluka o dodjeli ugovora nabava kuhinjskog pribora i posuđa.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga izrade elaborata o procjeni ugroženosti i elaborata o zaštiti Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu -Ljubuški

27. prosinca 2023.

Odluka o dodjeli ugovora nabava usluga elaborata.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga osiguranja službenih vozila Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu -Ljubuški

27. listopada 2023.

Odluka o dodjeli ugovora nabava usluga osiguranja vozila.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava klimatizacijske opreme za potrebe  Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

12. srpanja 2023.

Odluka o dodjeli ugovora nabava klimatizacijske opreme.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava proizvoda za čišćenje za potrebe  Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

26. lipanja 2023.

Odluka o dodjeli ugovora nabava proizvoda za čišćenje.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga sistematskih pregleda za potrebe  Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

19. lipanja 2023.

Odluka o dodjeli ugovora nabava usluga sistematskih pregleda.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava revizorskih usluga za potrebe  Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

09. lipanja 2023.

Odluka o dodjeli ugovora nabava revizorskih usluga.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava kruha i drugih pekarskih proizvoda za potrebe  Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

06. lipanja 2023.

Odluka o dodjeli ugovora nabava kruha.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava goriva za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

29.svibnja 2023.

Odluka o dodjeli ugovora nabava goriva.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava lijekova i medicinskog materijala za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

29.svibnja 2023.

Odluka o dodjeli ugovora nabava lijekova i medicinskog materijala.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava posteljine za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

08.svibnja 2023.

Odluka o dodjeli ugovora nabava posteljine.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga tehničkog ispitivanja i izrada atesta za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

10.ožujka 2023.

Odluka o dodjeli ugovora izrade atesta.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava dekubitalnih madraca za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

23.ožujka 2023.

Odluka o dodjeli ugovora o nabavi dekubitalnih madraca.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga osiguranja od odgovornosti za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

13.veljače 2023.

Odluka o dodjeli ugovora osiguranje od odgovornosti.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga knjigovodstva i računovodstva za potrebe   Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

07.veljače 2023.

Odluka o dodjeli ugovora usluge knjigovodstva.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga osiguranja zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja   Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

25. siječnja  2023.

Odluka o dodjeli ugovora osiguranje zaposlenika.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga osiguranja nekretnine  Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

14. siječnja  2023.

Odluka o dodjeli ugovora osiguranje nekretnine.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga osiguranja, video nadzora, alarmnog sustava i sustava kontrole pristupa  za potrebe  Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

14. siječnja  2023.

Odluka o dodjeli ugovora video nadzor.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava zdravstveni medicinskih usluga za potrebe  Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

11. siječnja  2023.

Odluka o dodjeli ugovora zdravstvene usluge.(pdf)

 

Obrazac praćenja provedbe ugovora

31. prosinac 2022.

Obrazac pracenja provedbe ugovora 2022 (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluge popravka opreme Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

13. prosinca 2022.

Odluka o dodjeli ugovora popravka opreme.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluge popravka lifta Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

13. prosinca 2022.

Odluka o dodjeli ugovora popravka lifta.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava računalne opreme za potrebe  Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

09. prosinca 2022.

Odluka o dodjeli ugovora računalna oprema.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava ugostiteljskih usluga za potrebe  Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

24. studenoga 2022.

Odluka o dodjeli ugovora ugostiteljske usluge.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga osiguranja službenih vozila  Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

02. studenoga 2022.

Odluka o dodjeli ugovora osiguranje vozila.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava plina za potrebe  Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

11. listopada 2022.

Odluka o dodjeli ugovora nabava plina.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava radne odjeće za zaposlenike Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

25. kolovoza 2022.

Odluka o dodjeli ugovora nabava radne odjeće za zaposlenike.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga pravnog savjetovanja Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

04. kolovoza 2022.

Odluka o dodjeli ugovora nabava usluga pravnog savjetovanja.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga servisiranja i održavanja vozila Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

23. lipnja 2022.

Odluka o dodjeli ugovora nabava usluga servisiranja vozila.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava lijekova i medicinskog materijala za potrebe  Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

23. lipnja 2022.

Odluka o dodjeli ugovora nabava lijekova.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava posteljine za potrebe  Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

22. lipnja 2022.

Odluka o dodjeli ugovora nabava posteljine.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava goriva za potrebe  Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

11. svibnja 2022.

Odluka o dodjeli ugovora nabava goriva.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava administrativnog i uredskog materijala za potrebe  Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

05. svibnja 2022.

Odluka o dodjeli ugovora nabava uredskog materijala.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava kruha i drugih pekarskih proizvoda za potrebe  Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

25. travnja 2022.

Odluka o dodjeli ugovora nabava kruha i drugih pekarskih proizvoda.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava revizorskih usluga Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

12. travnja 2022.

Odluka o dodjeli ugovora nabavka revizorskih usluga.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava proizvoda za čišćenje Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

04. ožujka 2022.

Odluka o dodjeli ugovora nabavka sredstava za čišćenje.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga tehničkog ispitivanja i izrade atesta za Ustanovu iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

17. veljače 2022.

Odluka o dodjeli ugovora izrada atesta.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga osiguranja od odgovornosti Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

03. veljače 2022.

Odluka o dodjeli ugovora osiguranje od odgovornosti.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga osiguranja zaposlenika Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

25. siječanj 2022.

Odluka o dodjeli ugovora osiguranje zaposlenika.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava guma za vozila Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

25. siječanj 2022.

Odluka o dodjeli ugovora nabava guma.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga osiguranja nekretnine Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

14. siječanj 2022.

Odluka o dodjeli ugovora osiguranje nekretnine.(pdf)

 

- "Nabava usluga održavanja video nadzora, alarmnog sustava i sustava kontrole pristupa Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

14. siječanj 2022.

Odluka o dodjeli ugovora video nadzor.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava zdravstvenih medicinskih usluga za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

10. siječanj 2022.

Odluka o dodjeli ugovora zdravstvene usluge.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava odvjetničkih usluga  za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

10. siječanj 2022.

Odluka o dodjeli ugovora odvjetničke usluge.(pdf)

 

-Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava  usluga knjigovodstva i računovodstva za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

10. siječanj 2022.

Odluka o dodjeli ugovora knjigovodstvo.(pdf)

 

Obrazac praćenja provedbe ugovora

31. prosinac 2021.

Obrazac pracenja provedbe ugovora 2021 (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuditelju za javnu nabavu "Nabava plina za potrebe  Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

05. siječanj 2021.

Odluka o dodjeli ugovora nabava plina.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuditelju za javnu nabavu "Nabava plina za potrebe  Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

30. prosinca 2021.

Odluka o dodjeli ugovora nabava plina.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava plina za potrebe  Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

20. prosinca 2021.

Odluka o dodjeli ugovora nabava plina.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga osiguranja službenih vozila  Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

02. studenog 2021.

Odluka o dodjeli ugovora nabava usluga osiguranja vozila.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava prehrambenih proizvoda  Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

02. kolovoza 2021.

Odluka o dodjeli ugovora nabava prehrambenih proizvoda.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga reklamiranja Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

21. srpnja 2021.

Odluka o dodjeli ugovora nabava usluga reklamiranja.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava lijekova i medicinskog materijala  za potrebe  Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

02. srpnja 2021.

Odluka o dodjeli ugovora nabava lijekova.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava goriva za potrebe  Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

06. svibnja 2021.

Odluka o dodjeli ugovora nabava goriva.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava revizorskih usluga Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

15. ožujak 2021.

Odluka o dodjeli ugovora nabava revizorskih usluga.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava zaštitne opreme za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

05. veljače 2021.

Odluka o dodjeli ugovora nabava zastitne opreme.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga osiguranja od odgovornosti  Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

02. veljače 2021.

Odluka o dodjeli ugovora osiguranje od odgovornosti.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga tehničkog ispitivanja i izdavanje atesta za potrebe  Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

20. siječnja 2021.

Odluka o dodjeli ugovora za tehničko ispitivanje i izdavanje atesta.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga osiguranja zaposlenika Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

20. siječnja 2021.

Odluka o dodjeli ugovora osiguranje zaposlenika.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava kuhinjskog pribora i posuđa za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

18. siječnja 2021.

Odluka o dodjeli ugovora Nabava kuhinjskog pribora.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga održavanja video nadzora, alarmnog sustava i sustava kontrole pristupa Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

15. siječnja 2021.

Odluka o dodjeli ugovora Nabava usluga video nadzora.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga osiguranja nekretnine Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

15. siječnja 2021.

Odluka o dodjeli ugovora Nabava usluga osiguranja nekretnine.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava posteljine za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

08. siječnja 2021.

Odluka o dodjeli ugovora Nabava posteljine.(pdf)

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava zdravstvenih medicinskih usluga za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

08. siječnja 2021.

Odluka o dodjeli ugovora Nabava zdravstvenih medicinskih usluga.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava odvjetničkih usluga  za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

07. siječnja 2021.

Odluka o dodjeli ugovora Nabava odvjetnickih usluga.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava  usluga knjigovodstva i računovodstva za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

07. siječnja 2021.

Odluka o dodjeli ugovora Nabava usluga knjigovodstva i racunovodstva.(pdf)

 

Obrazac praćenja provedbe ugovora

31. prosinac 2020.

Obrazac pracenja provedbe ugovora 2020 (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava kruha i drugih pekarskih proizvoda za potrebe  Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

31. prosinac 2020.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava kruha (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava sredstava za čišćenje Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

21. prosinac 2020.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava sredstava za ciscenje (pdf)

  

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga osiguranja službenih vozila Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

02. studeni 2020.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava usluga osiguranja vozila (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava građevinskih radova na objektu Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški

24. rujan 2020.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava gradevinskih radova (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga servisiranja i održavanja vozila  Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

10. rujan 2020.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava usluga servisiranja vozila (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava sredstava za zaštitu bilja, sjemena i sadnice za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

22. lipnja 2020.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava sredstava za zastitu bilja (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava goriva za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

27. travnja 2020.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava goriva (pdf)

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava lijekova i medicinskog materijala za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

30. ožujka 2020.

Odluka o dodjeli ugovora Nabava lijekova i medicinskog materijala (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava tehničkog ispitivanja i izrade atesta Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

19. veljače 2020.

Odluka o dodjeli ugovora Nabava usluga tehnickog ispitivanja i izrade atesta.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava  usluga osiguranja zaposlenika  Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški

24. siječnja 2020.

Odluka o dodjeli ugovora Nabava usluga osiguranja zaposlenika.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava rukavica  za jednokratnu upotrebu Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

24. siječnja 2020.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava rukavica za jednokratnu upotrebu (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga video nadzora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

17. siječnja 2020.

Odluka o dodjeli ugovora Nabava usluga video nadzora.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga osiguranja imovine Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

17. siječnja 2020.

Odluka o dodjeli ugovora Nabava usluga osiguranja imovine.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava kruha i drugih pekarskih proizvoda Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

15. siječnja 2020.

Odluka o dodjeli ugovora Nabava kruha i drugih pekarskih proizvoda.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava proizvoda za čišćenje Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

13. siječnja 2020.

Odluka o dodjeli ugovora Nabava proizvoda za ciscenje.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava zdravstvenih medicinskih usluga za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

09. siječnja 2020.

Odluka o dodjeli ugovora Nabava zdravstvenih medicinskih usluga.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava odvjetničkih usluga  za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

08. siječnja 2020.

Odluka o dodjeli ugovora Nabava odvjetnickih usluga.(pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava  usluga knjigovodstva i računovodstva za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

08. siječnja 2020.

Odluka o dodjeli ugovora Nabava usluga knjigovodstva i racunovodstva.(pdf)

  

- Obrazac praćenja provedbe ugovora / okvirnog sporazuma 2019.

31. prosinca 2019.

Obrazac pracenja provedbe ugovora / okvirnog sporazuma 2019. (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava radova na objektu Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

18. studeni 2019.

Odluka o dodjeli ugovora Nabava radova na objektu (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga osiguranja vozila Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

04. studeni 2019.

Odluka o dodjeli ugovora Nabava usluga osiguranja vozila (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava posteljine ručnika salveta za potrebe  Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

14. listopad 2019.

Odluka o dodjeli ugovora Nabava posteljine rucnika salveta (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga pravnog savjetovanja za potrebe  Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški

10. rujan 2019.

Odluka o dodjeli ugovora Nabava usluga pravnog savjetovanja (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava toletnog papira, rupčića, ručnika i salveta za potrebe  Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

09. rujan 2019.

Odluka o dodjeli ugovora Nabava toletnog papira,rupčića, ručnika i salveta (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava plina za potrebe  Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

16. kolovoz 2019.

Odluka o dodjeli ugovora Nabava plina (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava radne odjeće za zaposlenike Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

01. srpanj 2019.

Odluka o dodjeli ugovora Nabava radne odjece za zaposlenike (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga servisiranja i održavanja vozila Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

31. svibanj 2019.

Odluka o dodjeli ugovora  Nabava usluga servisiranja i odrzavanja vozila (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga izrade projektne dokumentacije za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

29. travnja 2019.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava usluga izrade projektne dokumentacije (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava kuhinjskog pribora i posuđa za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

26. travnja 2019.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava kuhinjskog pribora i posuđa (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava goriva za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

18. travnja 2019.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava goriva (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava lijekova i medicinskog materijala za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

17. travnja 2019.

Odluka o dodjeli ugovora Nabava lijekova i medicinskog materijala (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava revizorske usluge za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

11. travnja 2019.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava revizorske usluga (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava rukavica za jednokratnu upotrebu za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

18. ožujka 2019.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava rukavica za jednokratnu upotrebu (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava proizvoda za čišćenje za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

22. veljače 2019.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava proizvoda za čišćenje (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga pravnog savjetovanja za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

08. veljače 2019.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava usluga pravnog savjetovanja (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga tehničkog ispitivanja i izdavanja atesta za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

07. veljače 2019.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava usluga tehničkog ispitivanja i izdavanja atesta (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga osiguranja zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

23. siječnja 2019.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava usluga osiguranja zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja (pdf)

 

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za javnu nabavu "Nabava prehrambenih proizvoda za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

21. siječnja 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - Nabava prehrambenih proizvoda (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava odvjetničkih usluga za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

14. siječnja 2019.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava odvjetničkih usluga (pdf)

 

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za javnu nabavu "Nabava prehrambenih proizvoda za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

14. siječnja 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - Nabava prehrambenih proizvoda (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga održavanja, video nadzora, alarmnog sustava i sustava kontrole pristupa za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

11. siječnja 2019.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava usluga održavanja, video nadzora, alarmnog sustava i sustava kontrole pristupa (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga osiguranja nekretnine za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

11. siječnja 2019.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava usluga osiguranja nekretnine (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava zdravstvenih-medicinskih usluga za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

09. siječnja 2019.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava zdravstvenih-medicinskih usluga (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga knjigovodstva i računovodstva za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

09. siječnja 2019.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava usluga knjigovodstva i računovodstva (pdf)

 

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za javnu nabavu "Nabava kruha i drugih pekarskih proizvoda za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

07. siječnja 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - Nabava kruha i drugih pekarskih proizvoda (pdf)

 

- Obrazac praćenja provedbe ugovora / okvirnog sporazuma 2018.

31. prosinca 2018.

Obrazac pracenja provedbe ugovora / okvirnog sporazuma 2018. (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava sitnog inventara, elektro i vodo materijala, materijala za opravku i održavanje opreme za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

13. prosinca 2018.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava sitnog inventara, elektro i vodo materijala, materijala za opravku i održavanje opreme (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava aparata za kisik za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

03. prosinca 2018.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava aparata za kisik (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava računalne opreme za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

20. studenog 2018.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava računalne opreme (pdf)

 

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za javnu nabavu "Nabava plastenika za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

15. studenog 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - Nabava plastenika (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluge osiguranja službenih vozila za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

29. listopada 2018.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava usluge osiguranja službenih vozila (pdf)

 

- Odluka o poništenju postupka nabave - konkurentski zahtjev za dostavu ponuda "Nabava plastenika za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

12. listopada 2018.

Odluka o poništenju postupka nabave - Nabava plastenika (pdf)

 

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za javnu nabavu "Nabava radova na bušenju i pronalasku vode za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

25. rujna 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - Nabava radova na bušenju i pronalasku vode (pdf)

 

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za javnu nabavu "Nabava plina za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

31. kolovoza 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - Nabava plina (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava kosilice za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

15. kolovoza 2018.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava kosilice (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava kuhinjskog pribora i posuđa za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

03. kolovoza 2018.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava kuhinjskog pribora i posuđa (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava posteljine, ručnika i salveta za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

16. srpnja 2018.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava posteljine, ručnika i salveta (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava klima uređaja za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

06. srpnja 2018.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava klima uređaja (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluge reklamiranja za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

28. lipnja 2018.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava usluge reklamiranja (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava ugostiteljskih usluga za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

25. lipnja 2018.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava ugostiteljskih usluga (pdf)

 

- Odluka o poništenju postupka nabave - konkurentski zahtjev za dostavu ponuda "Nabava plina za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

26. lipnja 2018.

Odluka o poništenju postupka nabave (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava proizvoda za čišćenje za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

05. lipnja 2018.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava proizvoda za čišćenje (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava sadnica i sredstava za zaštitu bilja za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

01. lipnja 2018.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava sadnica i sredstava za zaštitu bilja (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga programiranja i izrade softverskih paketa za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

09. svibnja 2018.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava usluga programiranja i izrade softverskih paketa (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava lijekova i medicinskog materijala za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

09. svibnja 2018.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava lijekova i medicinskog materijala (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava kruha i drugih pekarskih proizvoda za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

03. svibnja 2018.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava kruha i drugih pekarskih proizvoda (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava revizorskih usluga za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

27. travnja 2018.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava revizorskih usluga (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga tehničkog ispitivanja i izdavanja atesta za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

27. travnja 2018.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava usluga tehničkog ispitivanja i izdavanja atesta (pdf)

 

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava goriva za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

12. travnja 2018.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava goriva (pdf)

 

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za javnu nabavu "Nabava prehrambenih proizvoda za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

04. travnja 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - Nabava prehrambenih proizvoda (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava odvjketničkih usluga za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

25. siječnja 2018.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava odvjetničkih usluga (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava zdravstvenih-medicinskih usluga za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

17. siječnja 2018.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava zdravstvenih-medicinskih usluga (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga osiguranja nekretnine za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

15. siječnja 2018.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava usluga osiguranja nekretnine (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga knjigovodstva i računovodstva za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

15. siječnja 2018.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava usluga knjigovodstva i računovodstva (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga održavanja video nadzora, alarmnog sustava i sustava kontrole pristupa za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

15. siječnja 2018.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava usluga održavanja video nadzora, alarmnog sustava i sustava kontrole pristupa (pdf)

 

- Dopuna poziva za dostavu ponuda za javnu nabavu odvjetničkih usluga

10. siječnja 2018.

Dopuna poziva (pdf)

 

- Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavu odvjetničkih usluga za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite "Ljubuški"

05. siječnja 2018.

Javna nabava odvjetničkih usluga (pdf)

 

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za javnu nabavu "Nabava radova na uređenju okoliša za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

07. prosinca 2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - Nabava radova na uređenju okoliša (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava kuhinjskog pribora i posuđa za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

07. prosinca 2017.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava kuhinjskog pribora i posuđa (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava ugostiteljskih usluga za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

29. studenog 2017.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava ugostiteljskih usluga (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava računalne opreme za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

28. studenog 2017.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava računalne opreme (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava revizorskih usluga za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

23. studenog 2017.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava revizorskih usluga (pdf)

 

- Odluka o poništenju postupka nabave "Nabava radova na uređenju okoliša za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

06. studenog 2017.

Odluka o poništenju postupka nabave - Nabava radova na uređenju okoliša (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluge osiguranja službenih vozila za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

31. listopada 2017.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava usluge osiguranja službenih vozila (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava službenog vozila za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

18. listopada 2017.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava službenog vozila (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava posteljine, ručnika i salveta za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

10. listopada 2017.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava posteljine, ručnika i salveta (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava administrativnog i uredskog materijala za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

03. listopada 2017.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava administrativnog i uredskog materijala (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava sadnica i sredstava za zaštitu bilja za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

29. rujna 2017.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava sadnica i sredstava za zaštitu bilja (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluge reklamiranja za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

26. rujna 2017.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava usluge reklamiranja (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava lijekova, pelena i medicinskog materijala za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

26. rujna 2017.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava lijekova, pelena i medicinskog materijala (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava radne odjeće za zaposlenike za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

24. srpnja 2017.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava radne odjeće za zaposlenike (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava klima uređaja za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

19. srpnja 2017.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava klima uređaja (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga pravnog savjetovanja za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

27. lipnja 2017.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava usluga pravnog savjetovanja (pdf)

 

- Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški za 2017. godinu

Obrazac praćenja provedbe ugovora (pdf)

 

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za javnu nabavu "Nabava ukapljenog naftnog plina za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

19. svibnja 2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - Nabava ukapljenog naftnog plina (pdf)

 

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za javnu nabavu "Nabava proizvoda za čišćenje za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

20. travnja 2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - Nabava proizvoda za čišćenje (pdf)

 

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za javnu nabavu "Nabava kruha i drugih pekarskih proizvoda za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

14. travnja 2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - Nabava kruha i drugih pekarskih proizvoda (pdf)

 

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za javnu nabavu "Nabava usluga ispitivanja i izdavanja atesta za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

06. travnja 2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - Nabava usluga ispitivanja i izdavanja atesta (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava goriva za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

07. travnja 2017.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava goriva (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga knjigovodstva i računovodstva za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

16. ožujka 2017.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava usluga knjigovodstva i računovodstva (pdf)

 

- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za javnu nabavu "Nabava prehrambenih proizvoda za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

03. ožujka 2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja - Nabava prehrambenih proizvoda (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava odvjetničkih usluga za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

17. veljače 2017.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava odvjetničkih usluga (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluge osiguranja nekretnine za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

13. siječnja 2017.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava usluge osiguranja nekretnine (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga tehničke zaštite objekta i održavanja video nadzora i alarmnog sustava za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

11. siječnja 2017.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava usluga tehničke zaštite objekta i održavanja video nadzora i alarmnog sustava (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava tekućine protiv smrzavanja za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

04. siječnja 2017.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava tekućine protiv smrzavanja (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava prehrambenih proizvoda za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

12. prosinca 2016.

Odluka o dodjeli ugovora - Nabava prehrambenih proizvoda (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluge izrade završnih računa i financijskih izvješća za 2014. i 2015. godinu za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

01. prosinca 2016.

Odluka o dodjeli ugovora - Izrada završnih računa i financijskih izvješća (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava usluga osiguranja vozila za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

29. studenog 2016.

Odluka o dodjeli ugovora - Usluge osiguranja vozila (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava odvjetničkih usluga za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

28. studenog 2016.

Odluka o dodjeli ugovora - Odvjetničke usluge (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava revizorskih usluga za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

28. studenog 2016.

Odluka o dodjeli ugovora - Reviva (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava pomagala za čišćenje za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

17. studenog 2016.

Odluka o dodjeli ugovora - EUROSAN (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava ukapljenog naftnog plina za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

17. studenog 2016.

Odluka o dodjeli ugovora - LIQUIVEX (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava stručnog nadzora nad radovima opremanja Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški medicinskom opremom"

03. studenog 2016.

Odluka o dodjeli ugovora - Medicinska oprema (pdf)

 

- Odluka o dodjeli ugovora za javnu nabavu "Nabava stručnog nadzora nad izvođenjem 3. faze radova i druge usluge u okviru projekta prenamjene prostora za potrebe Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški"

03. studenog 2016.

Odluka o dodjeli ugovora - Nadzor trece faze (pdf)